VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub 16.–18. juunil 2021 Tartus Eesti Rahva Muuseumis


Jälgi jooksvat infot www.fennougria.ee


VAATA KA:


Kongressist

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Maailmakongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Tartus toimuva kongressi teemaks on „Kultuurimaastikud –meel ja keel“, selle teemarühmades käsitletakse lisaks keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemidele ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluliseks teemavaldkonnaks on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ning kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös. 

Kava

Esimene päev, 16. juuni 2021
10.00 Oikumeeniline hõimurahvaste palvus Tartu Jaani kirikus (sündmus kuulub kongressi kultuuriprogrammi)
12.30 Lõuna Eesti Rahva Muuseumis

14.00 - 15.10 Esimene plenaaristung
- Kongressi kodukorra ja tööorganite kinnitamine
- Riigipeade tervitused
- Kunstilised etteasted
- Tervitused kultuuriministritelt ja Tartu linnapealt
- Eesti Pank ja Eesti Post esitlevad: soome-ugri käibemünt, esimese päeva ümbrik ja postmark
15.10-15.30 Kohvipaus, videod
15.30-15.45 Konsultatiivkomitee töö aruanne (10-15 min)

15.45-17.15 Rahvaste tervitused
17.15-17.30 Rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate tervitused
17.30-17.40 Soome-ugri kultuuripealinna tiitli üleandmine Abja-Paluojalt kongressile Tartus
18.00 Pidulik vastuvõtt Eesti Rahva Muuseumis
20.00-21.30 Veljo Tormis “Unustatud rahvad” Toomemäel (sündmus kuulub kongressi kultuuriprogrammi)
Teine päev, 17. juuni 2021
09.00 – 13.00 Teemaistungid:
1. Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
- Keel(ed) ja identiteet
- Kakskeelsus
- Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
- MTÜde roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
- Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad
2. Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni
- Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
- Linnanoorte suhtumine pärimuskultuuri
- Traditsioonilise kultuuri muutmine kaasaegseks kultuuriks
3. Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes
- Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
- Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
- Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?

4. Massikommunikatsioonivahendid

- Traditsiooniline ajakirjandus
- Sotsiaalvõrgustikud
- Keeleressursid infotehnoloogias
10.30 . 11.00 Kohvipaus
11.00-13.00 Teemaistungid jätkuvad
13.00 - 14.00 Lõuna ERMis
14.00 - 15.30 Teemaistungid jätkuvad
15.30 - 16.00 Kohvipaus
16.00 - 17.00 Teemaistungid jätkuvad
17.00 Transport hotellidesse
17.00 - 18.00 Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung
Transport hotellidest vastuvõtule
19.00-21.00 Tartu linnapea vastuvõtt
20.00-22.00 Arutelu-simman “Soome-ugri mõtterännakud” Loodusmajas (sündmus kuulub kongressi kultuuriprogrammi)
Kolmas päev, 18. juuni 2021
10.00 – 12.00 Lõpp-plenaaristung:
- Teemaistungite moderaatorite aruanded, soome-ugri rahvaste VIII maailmakongressi resolutsiooni vastuvõtmine.
- Kultuuripealinna tiitli tagastamine Abja-Paluojale, 2022.aasta kultuuripealinna väljakuulutamine
- Järgmise kongressi toimumiskoha otsustus ning tervitus järgmise kongressi võõrustajatelt
- Kongressi pidulik lõpetamine
12.00-12.30 Korraldajate pressikonverents (akrediteeritud ajakirjanikele)
12.00 – 14.00 Lõuna
Transport hotellidesse. Ärasõit.
17.00-19.00 Dokumentaalfilm “Unustatud rahvaste jälgedes” Elektriteatris (sündmus kuulub kongressi kultuuriprogrammi)

Registreerimine

Kongressil osalevate rahvaste delegaatidele on esindusnormid. Vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsusele 1.juunist 2019 on need järgmised:

Soome-ugri rahvad, kelle arvukus on üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati;

Soome-ugri rahvad, kelle arvukus on alla 50 000 (vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati. Kokku 215 delegaati.

Vaatlejate arvu ei piirata. 


Delegaadid

 

Delegaadid valivad rahvaste kongressid või muud esindusorganisatsioonid, kogu delegatsiooni registreerib kongressile delegatsiooni juht. Oma rahva delegatsiooni kohta saab teavet esindajalt konsultatiivkomitees.

Delegaatide registreerimine on lõppenud.


Vaatlejad

 

Kongressile on vaatlejana oodatud kõik, kes tunnevad huvi kongressi teemade vastu.

Vaatlejate registreerimine toimub individuaalselt.

Vaatlejate osalustasu on 50 eurot, mis katab konverentsil osalemise kulud nii kohapeal Tartus kui ka online osalemisel.

Majutuse eest kohapeal hoolitseb vaatleja ise, korraldajate poolt on registreerimisel välja pakutud sõbrahindadega variante hotellides.

Vaatlejate registreerimine on avatud kuni 15. maini 2021. Veebiülesel osalemisel on registreerimine avatud 31.maini 2021.

Ajakirjanikud


Kutsume ajakirjanikke kajastama kongressi, akrediteerimiseks palume end eelnevalt registreerida. Registreerimine on avatud 7. juunini 2021.
Uudised

failed to load RSS

Osaleja

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub Tartus. Tartu asub Eestimaa südames, Tallinnast 185 km, Peterburist 336 km, Riiast 260 ja Pihkvast 156 km kaugusel.


Mida Tartus teha?

Tartu on eesti kultuuri häll. Siit sai alguse eestikeelne ülikooliharidus, siin alustasid oma tegevust mitmed ajalehed ja rahvusseltsid. 1869 toimus Tartus esimene üldlaulupidu.

Tänapäeval ühendab Tartu ajaloolist kultuuripärandit kaasaegse elukeskkonnaga. Ühks selliseid on näiteks 2016 valminud Eesti Rahva Muuseum, kus toimub ka seekordne maailmakongress. Külastamist väärivad kindlasti 1632. aastal asutatud ülikool, kus on hariduse saanud mitmete põlvkondade fennougristid, ajalooline Toomemägi, mõnusate kohvikute ja restoranidega kesklinn, omanäolised puitlinnaosad ja palju muud.

Tartu veebikeskkond asub aadressil www.visittartu.com


Eesti vaatamisväärsustest, söögi- ja majutuspaikadest ning loodusturismivõimalustest saab lähemalt lugeda Visit Estonia ja Visit South-Estonia veebiväravate kaudu.